عکس بیانسه و همسرش در میان معترضان

 

عکس بیانسه و همسرش در میان معترضان

بیانسه خواننده سرشناس آمریکایی به همراه همسر خود جی . زی که او هم یک خواننده جاز است در جمع معترضان به حکم دادگاه قاتل سیاه پوست آمریکایی دیده می شود.

99455

بیانسه و همسرش