تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی تصاویر

 

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر

در فضای اینترنت ویدیویی منتشر شده که در آن، لحطات سرگردانی و غرق شدن یک مرد چینی را نشان می دهد. بنا بر این گزارش، روز دوشنبه سیلابی در استان سیچوان چین به ساختمان کارخانه و خانه های مسکونی به شدت صدمه زده و صدها نفر از مردم را ه دام انداخته است. تصاویری که می بینیم، لحطات وحشتناک گیر افتادن یک مرد چینی و غرق شدن او را نشان می دهد؛ یک مرد تنها ایستاده در بالکن یک خانه سه طبقه که در وسط سیل قرار گرفته است.

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر

تو این لحظه وحشتناک گیر می افتادی چیکار میکردی؟ + تصاویر