خاتمی به منزل حسن روحانی رفت تصاویر

 

خاتمی به منزل حسن روحانی رفت + تصاویر

 سیدمحمد خاتمی با حضور در منزل دکتر حسن روحانی با وی دیدار و گفت‌وگو کرد. خاتمی را در این دیدار سیدعلی خاتمی، مسوول دفتر وی همراهی می‌کند.

خاتمی به منزل حسن روحانی رفت + تصاویر

خاتمی به منزل حسن روحانی رفت + تصاویر خاتمی به منزل حسن روحانی رفت + تصاویر

منبع : ایسنا