عکس های زیباترین دوشیزه انگلستان در سال 2013

 

عکس های زیباترین دوشیزه انگلستان در سال 2013 خانم کرستی رز با 23 سال سن و 177 سانتی متر قد به عنوان زیباترین دختر و دوشیزه کشور انگلستان در سال 2013 انتخاب شد

عکس های زیباترین دوشیزه انگلستان در سال 2013

زیباترین دختر انگلستان

عکس های زیباترین دوشیزه انگلستان در سال 2013

منبع : بروزترین ها