جدیدترین نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری 92

 

جدیدترین نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری 92

جدیدترین نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری 92

حسینعلی نوری مدیر کل انتخابات وزارت کشور جدیدترین نتایج آرا شمارش شده از مجموع ۱۴۶۰۳ صندوق را به شرح زیر اعلام کرد: کل آراء ماخوذه: هشت میلیون و ۳۱۹هزار و ۷۶۸ آراء صحیح: هشت میلیون و ۵۰هزار و ۷۳۸ حسن روحانی: چهار میلیون و ۱۲۵هزار و ۳۲ محمدباقر قالیباف: یک میلیون و ۳۴۱هزار و ۹۴۷ سعید جلیلی: یک میلیون و ۵۶هزار و ۳۲۷ محسن رضایی: ۹۰۲هزار و ۱۲۱ علی‌اکبر ولایتی: ۵۲۱هزار و ۹۷ سید محمد غرضی: ۱۰۴هزار و ۲۱۴