خاتمی رای خود را به صندوق انداخت

 

خاتمی رای خود را به صندوق انداخت

خاتمی رای خود را به صندوق انداخت

 آایت الله سید محمد خاتمی دقایقی قبل رای خود را به صندوق سیار 174 حسینه جماران انداخت. به گزارش مهر انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همزمان با ریاست جمهوری در حال برگزاری است.

منبع : مهر