عمرا بتوانید کاری که این خانم انجام میدهد را تکرار کنید (عکس متحرک)

 

عمرا بتوانید کاری که این خانم انجام میدهد را تکرار کنید (عکس متحرک)

این هم از هنرنمایی یک خانم بسکتبالیست

عمرا بتوانید کاری که این خانم انجام میدهد را تکرار کنید (عکس متحرک)

ببینید چگونه این بازیکن توپ را به شکلی حرفه ای از دروازه بان می گیرد و به شکلی حرفه ای تر توپ را به تیر دروازه می کوبد. او بازیکن تیم ملی قطر می باشد به دروازه بان هم نگاه کنید که به شکل بی حس و حالی برروی زمین افتاده و منتظر است که توپ گل شود اما پس از برخورد توپ با تیر دروازه به هیجان خاصی بلند می شود

عمرا بتوانید کاری که این خانم انجام میدهد را تکرار کنید (عکس متحرک)