همسر کشی با همکاری معشوقه

 

همسر کشی با همکاری معشوقه

همسر کشی با همکاری معشوقه

زني که با همکاري مردي که به او قول ازدواج داده بود شوهرش را کشته بود، توسط پليس آگاهي شهرستان مرودشت شناسايي و در کمتر از 24 ساعت دستگير شد. به گزارش ابتکار، ماموران فرماندهي انتظامي بخش زرقان شيراز، جسد فردي را در کانال آب در يکي از روستاهاي اطراف اين بخش کشف کردند. با توجه به اين که مقتول ساکن شهرستان مرودشت بود، پرونده براي رسيدگي بيشتر به پليس آگاهي اين شهرستان ارسال شد. موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي قرار گرفت و در تحقيقات اوليه مشخص شد مقتول با همسرش اختلاف داشته‌اند. همسر مقتول دستگير و در تحقيقات به قتل همسرش با همکاري فرد ديگري که به او قول ازدواج داده بود اعتراف کرد. با تلاش ماموران همدست قاتل نيز که متواري شده بود، دستگير و در تحقيقات اظهار کرد که مقتول فردي معتاد بوده و براي اين که با همسر وي ازدواج کنم نقشه قتل شوهرش را طراحي و او را به قتل رسانديم. در اين مورد پرونده تشکيل و براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.   منبع : ایسنا