عکسی از احوالپرسی احمدی نژاد و هاشمی در حرم امام

 

عکسی از احوالپرسی احمدی نژاد و هاشمی در حرم امام

عصر ایران - در حاشیه مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی در تهران.

عکسی از احوالپرسی احمدی نژاد و هاشمی در حرم امام عکسی از احوالپرسی احمدی نژاد و هاشمی در حرم امام

منبع : ایسنا