نمونه سوال کنکور سراسری زن و شوهر ها لو رفت (آخر خنده)

 

نمونه سوال کنکور سراسری زن و شوهر ها لو رفت (طنز)

نمونه سوال کنکور سراسری زن و شوهر ها لو رفت (آخر خنده)

1- چه عاملی سبب شد تا شما به خواستگاری عیالتان بروید ؟!
الف) جوونی کردم ! ب) سادگی کردم ! ج) گول خوردم ! د) من که نرفتم خواستگاری ، اون اومد !
2 - اگر خدایی ناکرده عیالتان فوت کند شما چه کار می کنید ؟!
الف) اول ناراحت و بعد خوشحال می شوید ! ب) اول خرما و بعد شاباش می دهید ! ج) اول قبرستان و بعد محضر می روید ! د) انشاا... بقای عمر ? تای دیگر باشه !
3- ملاک شما در انتخاب عیالتان چه بوده است ؟!
الف) املاک پدرش ! ب) دارایی پدرش ! ج) املاک و دارایی پدرش ! د) همه موارد !
4- اگر عیالتان از شما بخواهد که برای کادوی تولدش یک گردنبد طلا بخرید چکار می کنید ؟!
الف) تا بعد از روز تولدش گم و گور می شوید ! ب) تا بعد از روز تولدش خودتان را به مریضی می زنید ! ج) تا بعد از روز تولدش خودتان را به مردن می زنید ! د) آدرس یک بدلی فروشی کار درست را از دوستتان می گیرید !
5 - محبت آمیز ترین جمله ایکه به عیالتان گفته اید چه بوده است ؟!
الف) عزیزم ، امروز صبحانه چی داریم ؟! ب) عزیزم ، امروز ناهار چی داریم ؟! ج) عزیزم ، امشب شام چی داریم ؟! د) من واقعا ... من واقعا عاشق .... من واقعا عاشق تو .... من واقعا عاشق تو روبچه با پنیرم !
6 - در کارهای منزل چقدر به عیالتان کمک می کنید ؟!
الف) در خوردن غذا با او همکاری می کنید ! ب) کانال های تلویزیون را شما با کنترل عوض می کنید ! ج) موقعی که عیالتان مشغول تمیز کردن منزل یا شستن ظروف است ، با زدن صوت و دست او را تشویق می کنید ! د) گاهی اوقات کارهای شخصی تان را خودتان انجام می دهید !
7 - اگر عیالتان با شما قهر کند برای آشتی کردنش چه کار خواهید کرد ؟!
الف) شما هم با او قهر می کنید تا زمانیکه خودش بیاید منت کشی ! ب) از طریق بکارگیری سیستم اعمال خشونت ، او را به زور آشتی خواهید داد ! ج) او را تهدید می کنید که اگر تا ?? بشمارید و آشتی نکند سریعا اقدام به اختیار نمودن همسر جدید می نمایید ! د) حاضرید یک چیزی هم بدهید اگر همیشه قهر باشد !
8 - نظرتان در مورد این جمله چیست ؟ ( مهرم حلال ، جونم آزاد ! )
الف) زیبا ترین جمله دنیاست ! ب) با معنا ترین جمله دنیاست ! ج) خوشحال کننده ترین جمله دنیاست ! د) تخیلی ترین جمله عصر کنونی است !
9- در کل ، از زندگی با عیالتان راضی هستید ؟!
الف) اگر نباشم چیکار کنم ؟! ب) چاره ای جز این ندارم ! ج) یک جوری داریم می سازیم دیگه ! د) بله که راضی هستم البته تا زمانیکه بتوانم پول مهریه اش را جور کنم !