عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری

 

عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری

دو مجری جوان و خوشنام تلویزیون ایران ، آزاده نامداری و فرزاد حسنی ، ( اردیبهشت 92 ) پای سفره عقد نشستند و بزرگترین اتفاق زندگیشان را کنار یکدیگر جشن گرفتند .

عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری

عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری

عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری

عکس پدر شوهر و مادر شوهر آزاده نامداری