آیا او شیطان خارج می کند عکس

 

آیا او شیطان خارج می کند؟ + عکس

یک حرکت دعای پاپ فرانسیس رهبر جدید کاتولیک های جهان، سوژه جنجالی رسانه های ایتالیا شد. در جریان حضور یک شنبه هفته جاری پاپ در میدان سن پترز واتیکان، این رهبر روحانی با کشیدن دست روی یک پسر نوجوان بیمار ومعلول برای او دعا کرد اما برخی رسانه های ایتالیا مدعی شدند که پاپ با این عمل و وردهایی که می خواند شیطان را از وجود آن نوجوان خارج می کند.

آیا او شیطان خارج می کند؟ + عکس

پاپ روز یکشنبه هنگامی که از خودروی مخصوص خود در میدان مرکزی واتیکان پیاده شد به سمت نوجوانی رفت که روی یک صندلی چرخدار نشسته بود و کشیشی پشت سر او ایستاده بود ؛ پس از یک گفتگوی کوتاه کشیش با پاپ، رهبر کاتولیک های جهان دست های خود را روی سر آن نوجوان گذاشت و شروع به خواندن دعا کرد. برخی رسانه های ایتالیا با انتشار تصاویر این اقدام پاپ نوشتند که او با این شیطان را از وجود آن پسر نوجوان بیرون کرده است، اما فدریکو لبماردی سخنگوی واتیکان با تکذیب این ادعا گفت که پاپ پس از اینکه کشیش مزبور به او می گوید که برای بیماری آن نوجوان بیمار دعا کند ، برای او دعا می کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان اخیرا پس از کناره گیری پاپ بندیکت شانزدهم رهبر سابق کاتولیک های جهان، به جای او نشست. منبع : عصر ایران