عکس دختر استقلالی كه از مهدی رحمتی امضا گرفت

 

عکس دختر استقلالی كه از مهدی رحمتی امضا گرفت

در آخرين تمرين روز قبل از پرواز استقلالي ها به امارات اين دختر استقلالي خود را به دروازه بان اين تيم رساند و موفق شد از وي امضا بگيرد.

عکس دختر استقلالی كه از مهدی رحمتی امضا گرفت