عکسی از ظاهر عجيب یک کانديدا

 

عکسی از ظاهر عجيب یک کانديدا

روز آخر ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری همانطور که با حاشيه ها همراه است البته که روز شلوغ و پر سر و صدايي نيز خواهد بود.

عکسی از ظاهر عجيب یک کانديدا

عکسی از ظاهر عجيب یک کانديدا