تغییر شکل دست بعد از ۱۰ روز زیر آب ماندن عکس

 

162310

تغییر شکل دست بعد از ۱۰ روز زیر آب ماندن + عکس

در سال ۲۰۰۲، یک غواص به نام «تیم یارو» در یک محفظه آب در مرکز خرید ژوهانسبورگ یک رکورد جالب به جا گذاشت: او موفق شد ۱۰ روز تمام بی‌وقفه زیر آب بماند. وقتی او سرانجام از آب خارج شد، دستانش به این شکل درآمده بودند: