آخرین وضعیت میزان شهریه دوره های شبانه و غیردولتی دانشگاه ها

 

161656 آخرین وضعیت میزان شهریه دوره های شبانه و غیردولتی دانشگاه ها مدیر کل گسترش آموزش عالی به تازه ترین تصمیم گیریها برای تعیین شهریه دوره های شهریه ای دانشگاهها اشاره کرد و گفت: هر گونه تصمیم گیری در خصوص شهریه دوره های نوبت دوم و پردیسهای خودگردان منوط به تعیین تکلیف رتبه بندی موسسات غیردولتی است. ابوالفضل حسنی گفت: با توجه به اینکه برای موسسات غیردولتی نیاز بود یک پایه و پنج مرحله مختلف داشته باشیم از سوی دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم این دانشگاهها رتبه بندی شدند و امتیاز گرفتند. وی که پیش از این اعلام کرده بود هر گونه تصمیم گیری در خصوص شهریه دوره های نوبت دوم و پردیسهای خودگردان منوط به تعیین تکلیف رتبه بندی موسسات غیردولتی است، در این باره با ذکر توضیحاتی اظهار داشت: شهریه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای غیردولتی در پردیسهای خودگردان تغییری نمی کند و رقم پرداخت شهریه مانند سال جاری و سال گذشته توسط دانشجویان پرداخت می شود. مدیر کل گسترش وزارت علوم در خصوص شهریه های دوره های شبانه، غیردولتی و سایر دوره ها، اظهار داشت: تصمیم گیری در این موضوع هفته آینده اعلام خواهد شد. حسنی در خصوص احتمال حذف دانشگاههای غیردولتی از گردونه پذیرش دانشجو پس از این رتبه بندی صورت گرفته، تاکید کرد: هیچ دانشگاه غیردولتی حذف نخواهد شد، وقتی یک بنگاه اقتصادی قصد فعالیت آموزشی داشته باشد اگر نتواند در امتیاز بندی قدمی بردارد قطعاً خودش حذف خواهد شد.   منبع : مهر نیوز