۱۰۰ سال بعد چنین روزی را ببینید ( عکس)

 

۱۰۰ سال بعد چنین روزی را ببینید (+عکس)

تا به حال تصور کرده اید که 100 سال بعد در چنین روزی، آیندگان چه چیزهایی می بینند و چه فکر هایی درباره ما می کنند؟با نگاهی تکنولوژیک می توان تصورات خود را در قالب تصاویری که می بینید، پیاده کرد.

منبع : خبر آنلاین