عکسی جالب از تیپ متفاوت علی کریمی

 

عکسی جالب از تیپ متفاوت علی کریمی

این تصویری است از جادوگر پرسپولیس که تا به حال او را اینگونه ندیده اید.