این ماشین ها جون میده برای سیزده بدر (تصاویر جالب)

 

این ماشین ها جون میده برای سیزده بدر (تصاویر جالب)

مجموعه خودروهایی که با سبزه پوشیده شده اند توسط پورتال جامع بروزترین ها جمع آوری شده است که شادابی و طراوت سال جدید و بهار را به انسان منطقل می کند. این خودرو ها برای روز هوای پاک تزئین شده اند که این مراسم هر ساله در برخی از کشورهای سراسر جهان برگزار می شود، در این مراسم شرکت کنندگان خودروهای خود را با سبزه می پوشانند و به محل مراسم می آیند و خودروی خود را در مسابقه شرکت می دهند.