خانه درختی آقای خواننده مشهور در شمال کشور عکس

 

خانه درختی آقای خواننده مشهور در شمال کشور / عکس

این تصاویر متعلق به خانه درختی یکی از خواننده های مشهور کشورمان (م.الف) می باشد که در شمال کشور واقع شده است.

منبع : جام نیو