حفظ جایگاه محمد بنا هیچکسی جایگزین آقای خاص کشتی نمی‌ شود

 

158610 حفظ جایگاه محمد بنا/ هیچکسی جایگزین آقای خاص کشتی نمی‌ شود با پیشنهاد مدیرفنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی و موافقت فدراسیون کشتی، بهرام مشتاقی، عبدالله چمن‌گلی و علی اشکانی از امروز، تا پایان خردادماه سال آینده به عنوان سرپرست، مربی ارشد و مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان منصوب شدند. بر این اساس، طبق نظر رسول خادم مدیر تیم های ملی کشتی به رغم صدور احکام جدید برای کادر فنی این تیم، جایگاه محمد بنا بعنوان مدیر تیمهای ملی کشتی فرنگی و سرمربی تیم بزرگسالان همچنان در این عرصه محفوظ است. رسول خادم با تایید این خبر گفت: همانطور كه بارها گفته ام تا زمانی که من هستم جایگاه محمد بنا بعنوان یک مربی ارزشمند، همچنان در کشتی فرنگی ایران محفوظ است و هیچ کس جایگزین وی نخواهد شد.

منبع : برنا