خواسته های عجیب شیطان از خدا

 

sh778

خواسته های عجیب شیطان از خدا

شیطان پس از هزاران سال عبادت در درگاه خداوند ،به خاطر نافرمانی از دستورات الهی از درگاه ایزد متعال رانده شد. شیطان پس از رانده شدن از درگاه الهی در گفت وگویی با خداوند خواسته هایی قابل تامل مطرح می کند .حاصل این گفت و گو را پیامبر اعظم صلی الله علیه و اله و سلم چنین بیان می فرمایند: همانا! ابلیس زمانی که به زمین فرو آورده شد گفت: خدایا مرا در زمین فرو فرستادی ومرا رانده شده قرار دادی پس برای من خانه ای قرار ده .خداوند فرمود: حمام (خانه توست) گفت: برای من جاییی برای نشستن قرار ده خداوند فرمود: بازارها و محل جمع شدن مردم در راهها گفت: برای من غذایی قراربده فرمود: آنچه اسم خدا بر آن برده نشده است گفت: برای من نوشیدی قرار بده فرمود: هر مست کننده ای گفت: برای من موذنی قرار بده فرمود: غنایی که با نی نواخته می شود گفت: برای من یک چیز خواندنی قرار بده فرمود: شعر گفت: برای من نوشته ای قرار بده فرموده: خال کوبیدن گفت: برای من سخنی قرار بده فرمود: دروغ گفت: برای من فرستاده ای قراربده فرمود: کهانت( و غیب گویی از روی ستاره ها) گفت: برای من توری برای شکار قرار بده فرمود: زنان (کنزالعمال ج 16 ص 42 حدیث 44/48) قدس آنلاین