جملات حدید و زیبا فاز سنگین

 

جملات حدید و زیبا فاز سنگین

جملات حدید و زیبا فاز سنگین

موضوع انشا : خوش بختی … به نام خدا خوش بختی یعنی قلب پدر و مادرت بتپد … پایان !!! . . گارسون آمد … پرسیدم : تلخ ترین قهوه ای که دارید چیست ؟ آهی کشید و جواب داد : زندگی … پرسیدم : با چه شیرین میشود ؟ جوابی نداد … خواستم دوباره بپرسم که سرانجام با یک پوزخند جواب داد : شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم ! . . سهراب سپهری در جشن تولد یک سالگی فرزندش گفت : عزیزم ! یک بهار ، یک تابستان ، یک پاییز و یک زمستان را دیدی ! از این پس همه چیز تکراریست … . . بزرگترین درد دنیا اینه که ببینی اونی که تا دیروز درداتو میکشیده داره درد میکشه ! اون یه نفر مادره … . . یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد … عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق … یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست ! فرستنده : سما . . خدا کنه هیچوقت “هست” های کسی نشه “بود” … . . هیچ زخمی خوب نمیشه ، یا جاش میمونه یا یادش … . . “زنها” تنهاییشان را گریه می کنند و “مردها” گریه هایشان را تنهایی … . . مادرم … قدمهایت را بر روی چشمانم بگذار تا چشمانم بهشت را نظاره کنند … . . و روزگار چه بیرحمانه بی رضایتِ ما میگذرد و تنها این گَردِ پیری ست ، تاوان این گذران اجباری … . . از زندگی آموختم که به هیچ عنوان برای کسی تکرار نشوم … . . مرد کسی نیست که گریه نکند ! مرد کسی است که به گریه نندازد … . . هیچ جای دنیا امنیت دستهای پدر و مادر رو نداره ! . . کاش هیچوقت آرزو نمی کردم که کفش های مادرم اندازه ام شود ! . . کاش زندگی هم دکمه پاور داشت ! . . همیشه با اونی باش که باعث بشه حس کنی بهترینی … . . کاش هیچوقت بزرگ نمیشدم تا برای همیشه در آغوش مادرم جا می گرفتم ! . . از تمام دلتنگی ها ، از اشک ها و شکایت ها که بگذریم باید اعتراف کنم مادرم که میخندد خوشبختم ! . . همه ی موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن و خیلی از آدما قبل از مرگشون … . . مرد از زن خیلی تنهاتره ! مرد لاک به ناخوناش نمیزنه که هروقت دلش یه جوری شد دستشو باز کنه و ناخوناشو نگاه کنه و ته دلش از خودش خوشش بیاد ! مرد موهاش بلند نیست که توی بی کسی کوتاهش کنه و اینجوری لج کنه با همه دنیا ! مرد نمیتونه وقتی دلش گرفت زنگ بزنه به دوستش و گریه کنه و خالی بشه ! مرد حتی درداشو اشک که نه ، یه اخمِ خشن میکنه و میچسبونه به پیشونیش ! یه وقتایی ، یه جاهایی ، به یه کسایی باید گفت : “میم … مثلِ مرد !” . . عشق از جنس باران است ، کثیفش نکنید … . . صدای خنده ی مادرم ، حتی غم هایم را هم می خنداند !!! . . موندنی با لگد نمیره ، رفتنی با خواهش نمیمونه … . . آدم یک “بودن” است و انسان یک “شدن” … . . عاشقی لباس رزم پوشید و به جنگ روزگار رفت … بین راه دیوانه ای را دید که از جنگ روزگار باز می گشت ! . . حق الناس همیشه پول نیست … گاهی دل است ؛ دلی که باید میدادی و ندادی … . . به هرکسی محبت کنی او را ساختی و به هرکسی بدی کنی به او باختی ؛ پس بساز و نباز ! . . کسانیکه قدر دستان نوازشگر را ندانند ، عاقبت پاهای لگدکوب را می بوسند … . . شاید قانون دنیا همین باشد ، من صاحب آرزویی باشم که شیرینی تعبیرش از آن دیگریست … . . از یه جایی به بعد دیگه بزرگ نمیشی، پیر میشی … از یه جایی به بعد دیگه خسته نمیشی ، میبُری … از یه جایی به بعد هم دیگه تکراری نیستی ، زیادی ای …