عکس درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر

 

عکس درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر

این لیموزین با طول ۳۰ متر، رکورد بلندترین خودروی جهان را دارد.این خودروی لیموزین به استخر و جکوزی نیز مجهز است.

عکس درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر

عکس درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر

عکس درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر