عکس جالب از سوتی لباس مجری

 

عکس جالب از سوتی لباس مجری

این مجری که کتش برائش بزرگ بود توسط عوامل پشت صحنه بە روش غیر متعارف تنگ شده بود با برگشتنتش همه چیز را لو میدهد و سبب تعجب  و خنده بینندگان تلویزیونی می گردد

عکس جالب از سوتی لباس مجری