عکس های دخترانی که خون گریه می کنند!

 

عکس های دخترانی که خون گریه می کنند!

Haemolacria نام یک بیماری بسیار کمیاب و نادر است که در اثر آن مبتلایان به آن بصورت واقعی خون میگریند. دلیل این پدیده عجیب مشخص نشده است . تعداد افرادی که تا بحالبه این  بیماری مبتلا شده اند و شناسایی شده اند از تعداد انگشتان دست کمتر است

عکس های دخترانی که خون گریه می کنند! عکس های دخترانی که خون گریه می کنند! عکس های دخترانی که خون گریه می کنند! عکس های دخترانی که خون گریه می کنند!