عکسی باورنکردنی از پیوند صورت یک سگ برروی صورت انسان!

 

عکسی باورنکردنی از پیوند صورت یک سگ برروی صورت انسان!

مردی که پس از کشته شدن سگش به دلیل عشق و علاه زیاد به او اجزای صورت سگش را روی صورت خودش دوخت.