کار زن فقط آرایش کردن برای شوهر است !

 

کار زن فقط آرایش کردن برای شوهر است ! استاد فقه دانشگاه اسلامی از نشستن در برابر خانم دکتر “سهیله زین العابدین” محقق امور اسلامی در استودیو شبکه روتانا امتناع کرد و زین العابدین را به داشتن افکاری انحرافی متهم کرد. به نوشته روزنامه “الحیات” این استاد فقه از دکتر سهیله به علت استفاده از ” عقل و منطق ” در بررسی مطالب نقل شده از فقهای قرون گذشته انتقاد و او را متهم کرد که بزرگان دین را نادان می داند، و فقط آنچه را که عقلش می پسندد ، می پذیرد . دلیل واکنش تند این استاد فقه این بود که زین العابدین یکی از احکام فقهی غیرقابل قبول را مثال زد و گفت: طبق یکی از احکام فقهی ؛ مرد موظف نیست برای درمان زنش تلاش کند؛ زیرا زن مانند خانه استیجاری است، و اگر جایی از خانه استیجاری خراب شود، مستأجر ملزم به تعمیر آن نیست؛ و مرد فقط باید لوازم آرایشی برای زنش بخرد تا برای شوهرش آرایش کند، ولی درمان و کفن و دفن زن وظیفه شوهر نیست . استاد فقه دانشگاه اسلامی که نویسنده روزنامه الحیات اشاره ای به نام او نکرده، تلاش کرد که زین العابدین را وادار کند که بگوید به ” احادیث وارده در کتاب “بخاری” نیز معترض است چرا که در واقع زین العابدین به یکی از احادیثی که بخاری نقل کرده، معترض است و آن حدیث را ضعیف می داند. استاد فقه دانشگاه اسلامی معتقد است کسانی که گفته های بزرگان دین را قبول ندارند ، لزوماً دین را نیز قبول ندارند. به عقیده این عالم وهابی افراد باید به همه مطالب کتب فقهی پایبند باشند، و نباید به مطالب افرادی غیر از بزرگان دین توجه کرده و از عقل و منطق برای درک میزان تطابق احادیث با نص قرآن کریم استفاده کنند. “بدریه البشر” نویسنده این مطلب خاطرنشان کرد: من نمی خواهم خبر منقول  ” زن اسیر شوهر است “  یا ” زن برده شوهر است ” را بازگو کنم زیرا کسی که این مطالب را بازگو کند ، با برخوردی مشابه برخورد استاد فقه با زین العابدین مواجه خواهد شد؛ ولی مطمئنم که اگر از استاد فقه بپرسم که آیا زنش را در صورت مریض شدن به دکتر می برد یا نه حتما خواهد گفت که وی را در بهترین بیمارستان بستری خواهد کرد و اگر به استاد فقه بگویم که در صورت مریض شدن دخترت و امتناع دامادت از بردن دخترت به دکتر نمی گویی که دامادت چقدر نامرد است؟ و اگر کسی به خواستگاری دخترت بیاید و شرط کند که دخترت را در صورت مریض شدن به دکتر نخواهد برد ، آیا دخترت را به عقد چنین فردی درمی آوری؟ وی افزود، بدون شک جواب این استاد ” منفی” است؛ بنابراین چرا درحالیکه رسول اکرم (ص) فرموده است که فقط برای کامل کردن اخلاق نیکو مبعوث شده، بر خلاف اصول انسانیت تفسیر می کند؟!! بدریه البشر تأکید کرد: آیا قرآن کریم خطاب به مشرکانی که پیرو راه و روش اجداد خود بودند ، نفرموده که چرا تفکر و تعقل نمی کنید؛ این فرموده قرآن نشان می دهد که دین دشمن عقل نیست .   تهیه و گردآوری : گروه مذهبی بروزترین ها