زنی که همسرش را تا سر حد مرگ در حمام ترساند (عکس)

 

147418

تا لود شدن کامل تصاویر شکیبا باشید

همسر این آقا از شوهرش میخواهد که به حمام رفته و مشکلی که در آنجا بوجود آمده است را برطرف کند و در همان زمان زن قبل از شوهرش به حمام رفته و پنهان شده و در زمان مناسب شوهرش را می ترساند!!؟

این فیل غول پیکر در محل زندگی اش یک سنجاب می بیند و تصور می کند یک موش است و به شدت می ترسد و فرار می کند!