جملات و متن های زیبا و آموزنده از بزرگان

 

bozorgan

جملات و متن های زیبا و آموزنده از بزرگان

آن که از قضاوت می ترسد، از عدالت ترسیده است ..تاگور.. . . . مردم با شخص ما دوست نیستند بلکه با سعادتمان دوست هستند .! ..ناپلئون بناپارت.. . . . پیش از ازدواج چشمها را خوب باز کنید و بعد از آن کمی روی هم بگذاریدشان ..فرانکین.. . . . ارزش انسان به اندازه حرف هایی هست که برای نگفتن دارد ..دکتر علی شریعتی.. . . . دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه. . . . او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد. . . . تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ، اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست. . . . می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه! . . . ستاره ها وقتی میشکنن میشن شهاب اما دلی که میشکنه میشه یه سوال بی جواب . . . . . مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم… مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم . . . هنگامی که شادمانی یا اندوهتان بزرگتر شود ، دنیا کوچکتر می شود. .. جبران خلیل جبران .. . . . سعادتمند کسی است که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند ..کریستوفر مارلو.. . . . در خزان زندگی، آنچه را که روزها کاشته ای می دروی ..گرانزی.. . . . انسان مانند رودخانه است ، هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است. ..منتسکیو.. . . . کسی شایسته آزادی است که هرروز بتواند به هوس های خود چیره شود ..گوته .. . . . از دست دادن امیدی پوچ و آرزوئی محال ، خود موفقیت و پیشرفت بزرگی است . ..شکسپیر .. . . . اگر از انسان امید و خواب گرفته شود بدبخت ترین موجود روی زمین است . .. کانت.. . . . همواره تقوی را به کودکان خود توصیه کنید تنها تقوی عامل خوشبختی است نه پول ..بتهون.. . . . انسان باید از هر حیث چه ظاهر و چه باطن زیبا و آراسته باشد ..چخوف .. . . . نایاب ترین چیزها صمیمیت و یگانگی است .. بناپارت.. . . . اعتراف به گناه فضیلتی است که در هر کس یافت نمی شود ..ناپلئون بناپارت.. . . . پیروزی متعلق به کسانی است که بیش از دیگران استقامت دارند ..ناپلئون بناپارت..