چند تا حرف قشنگ

 

fu2229

چند تا حرف قشنگ

   دوستی مثل سیمان خیسه ، که هر قدر بمونی رفتنت سخت می شه ، اگر هم بری جای پات برای همیشه باقی می مونه. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ او را گرفتند به جرم چیدن یک شاخه گل زیرا دستانش بوی گل می داد، وهیچ وقت فکر نکردند شاید گلی کاشته باشد. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ تو می ری و من فقط نگاهت میکنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر فرصت برای گریستن دارم ،اما برای تماشای تو همین یک لحظه باقیست. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ می دونی قشنگی راه رفتن زیر بارون چیه ؟اینه که هیچ کس نمی تونه اشکاتو ببینه! ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ستاره ها وقتي ميشكنن ميشن شهاب اما دلي كه ميشكنه ميشه يه سوال بي جواب . . ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم... مرگ آنست که از خاطر تو محو شوم ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ هنگامي که شادماني يا اندوهتان بزرگتر شود ، دنيا کوچکتر مي شود. .. جبران خليل جبران .. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصائب زندگي لبخند بزند ..كريستوفر مارلو.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ در خزان زندگي، آنچه را كه روزها كاشته اي مي دروي ..گرانزي.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ انسان مانند رودخانه است ، هرچه عميق تر باشد آرام تر و متواضع تر است. ..منتسكيو.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ كسي شايسته آزادي است كه هرروز بتواند به هوس هاي خود چيره شود ..گوته .. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ از دست دادن اميدي پوچ و آرزوئي محال ، خود موفقيت و پيشرفت بزرگي است . ..شكسپير .. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ اگر از انسان اميد و خواب گرفته شود بدبخت ترين موجود روي زمين است . .. كانت.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ همواره تقوي را به كودكان خود توصيه كنيد تنها تقوي عامل خوشبختي است نه پول ..بتهون.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ انسان بايد از هر حيث چه ظاهر و چه باطن زيبا و آراسته باشد ..چخوف .. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ناياب ترين چيزها صميميت و يگانگي است .. بناپارت.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ اعتراف به گناه فضيلتي است كه در هر كس يافت نمي شود ..ناپلئون بناپارت.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ پيروزي متعلق به كساني است كه بيش از ديگران استقامت دارند ..ناپلئون بناپارت.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ آن كه از قضاوت مي ترسد، از عدالت ترسيده است ..تاگور.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ مردم با شخص ما دوست نيستند بلكه با سعادتمان دوست هستند .! ..ناپلئون بناپارت.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ پيش از ازدواج چشمها را خوب باز كنيد و بعد از آن كمي روي هم بگذاريدشان ..فرانكين.. ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣ ارزش انسان به اندازه حرف هايي هست که براي نگفتن دارد ..دکتر علي شريعتي..