اس ام اس خیانت و نامردی

 

SMS_Khianat_3

اس ام اس خیانت و نامردی

از درد دوست نداشتن هایت گفتم ! خیانت را تجویز کردند ، گویا این آسان ترین راه عاشقی است . . . اس ام اس خیانت و نامردی  ” دوستت دارم ” را برای هر دویمان فرستادی ، هم من ، هم او ، خیانت میکردی یا عدالت ؟ اس ام اس خیانت و نامردی  کار دنیا رو می بینی ؟ حرف حرف میاره ، پول پول میاره . . . ولی محبت خیانت میاره ! اس ام اس خیانت و نامردی  نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم  تا ابد نشاندی . . . اس ام اس خیانت و نامردی  دانه هایی از عشق کاشتم و خوشه هایی از غم برداشتم خیانت تکرار و رویش نفرت . . . اس ام اس خیانت و نامردی  ترکت میکنم ، تا هر سه راحت شویم ! من ، تو و رقیبم ! من از قید تو ، او از قید من و تو از قید خیانت . . . اس ام اس خیانت و نامردی  حداقل اگر خیانت کردی و رفتی آنقدر انسان باش که بگی خیانت کردم ، نگو تو بد بودی ! اس ام اس خیانت و نامردی  در زندگیم به هیچ کس خیانت نکردم ، جز خودم . . . ! پابندی به تو خیانت به خودم بود لعنتی . . . اس ام اس خیانت و نامردی  تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد . . . از عاشقی تباهی ، از زندگی مصیبت ، از دوستی شکست و از سادگی خیانت . . . اس ام اس خیانت و نامردی  برای خیانت ، هزار راه هست ، اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست ! اس ام اس خیانت و نامردی  خیانت همیشه در اوج اعتماد اتفاق می افتد . ( ناپلئون ) اس ام اس خیانت و نامردی  خائن بودن که راحته ! یه کار سخت تر مثلِ وفادار بودن و امتحان کن . . . ! اس ام اس خیانت و نامردی  چرا فکر می کنی اون بهت خیانت کرده ؟! این تویی که با انتخاب کردن و دوست داشتن کسی که لیاقتتو نداره به خودت خیانت کردی . . . اس ام اس خیانت و نامردی  همه گفتن : عشقت داره بهت خیانت می کنه ! گفتم : می دونم ! گفتن : این یعنی دوستت ندارها گفتم : می دونم ! گفتن : احمق یه روز میذاره میره تنها میشی ! گفتم : می دونم ! گفتند : پس چرا ولش نمی کنی . . . ؟! گفتم :این تنها چیزیه که نمی دونم . . .

اس ام اس خیانت و نامردی  عشق اون نیست که در اوج رابطه ، پاک بمونی ، عشق اونه که در اوج اختلاف ، خیانت نکنی . . . ! اس ام اس خیانت و نامردی  اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! ( شکسپیر )