چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم

 

146881

چگونه اعتماد دیگران را جلب کنیم؟

1 - همیشه خوشرو و خوش‌ لباس و مرتب باشیم.

2 - هنگام برقراری ارتباط كلامی، در چشمان شخصی كه مخاطب ماست ‌نگاه كنیم.
3 - ‌به دیگران هم فرصت صحبت‌ كردن بدهیم.
4 - صداقت و راستگویی را سرلوحه رفتار خود قرار دهیم.
5 - به گونه‌ای به دیگران خدمت كنیم كه هم خود راضی باشیم و هم طرف مقابل و مهم‌تر از همه خداوند هم راضی باشد.
6 -  نسبت به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقیات جامعه خود پایبند باشیم.
7 - در سلام‌ كردن پیشقدم باشیم.
8 - ‌در حد معتدل و مناسب از ویژگی‌های مثبت طرف مقابل تعریف كنیم.
9 - لبخند را فراموش نكنیم، زیرا لبخند زیباترین هدیه‌ای است كه همواره برای بخشیدن در اختیار داریم.
10 - بكوشیم در رفتار، گفتار و اعمالمان تناقضی نباشد.
11 - متانت، وقار و آرامش را در رفتارمان فراموش نكنیم.
سلامت