فال و طالع بینی : ابرو های شما چه مدلی هستند

 

05400

فال و طالع بینی : ابرو های شما چه مدلی هستند؟

1- ابروهای نرم و کم پشت نشانه ناپختگی و بی تجربگی است. ۲- ابروهای پرپشت نشانه تحرک زیاد و پرانرژی بودن است. ۳- ابروهای بلند نشانه ثبات شخصیت و تلاش و کوشش فراوان است. ۴- ابروهای کوتاه نشانه عدم استواری و خیالاتی بودن است. ۵- ابروهای پیوسته نشانه حساس بودن است. ۶- ابروهای دور از هم نشانه ضعف و انزوا طلبی و ناپختگی است. ۷- ابروهای نزدیک به چشمها نشانه اراده قوی و تمرکز ذهن است. ۸- ابروهای صاف نشانه شخصیت محکم و لجباز است. ۹- ابروهای کمانی نشانه نیرو و نشاط و گرمی است. ۱۰- ابروهایی که انتهای آنها به سمت بالاست نشانه جرأت و نشاط و شادمانی است. ۱۱- ابروهایی که انتهای آن افتاده است نشانه پیچیدگی شخصیت و اضطراب است.