اس ام اس های عید غدیر خم

 

fu2195

اس ام اس  عید غدیر خم 91

 زیر لوای علی صف کشیده ایم / چشم انتظار مهدی آل محمدیم غدیر خجسته باد ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ چون نامه ی اعمال مـرا پـیـچیدند / بردند به میزان عمل سنجیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی / آن را به محبت علی بخشیدند عید غدیر خم مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91 ************ آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان / در راه او فدا بنماییم جانمان عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا / بـا وارث غدیــر امام زمانمان ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ به روز غدیر خم از مقام لم یزلی /  به کائنات ندا شد به صوت جلی که بعد احمد مرسل به کهتر و مهتر /  امام و سرور و مولا علیست علی عید غدیر خم مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ دلا امشب به می باید وضو کرد / و هر ناممکنی را آرزو کرد عید غدیر مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ خورشـیـد شکـفـته در غدیر است علی / بـاران بـهــار در کویــر است عـلی بر مسند عاشقی شهی بی همتاست / بر ملک محمدی امیر است علی عید غدیر خم مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ ما زین جهان از پی دیدار می رویم، از بهر دیدن حیدر کرار می رویم درب بهشت گر نگشایند به روی ما، گوییم یا علی و ز دیوار می رویم عید غدیر خم مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ خدایا به حق شاه مردان /   مرا محتاج نامردان مگردان فرا رسیدن عید غدیرخم بر عاشقان آن حضرت مبارک ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ باز تابید از افقْ روزِ درخشانِ غدیر / شد فضا سرشار عطرِ گل ز بستان غدیر موج زد دریای رحمت در بیابان غدیر / چشمه های نور جاری شد ز دامان غدیر ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ ای غدیر خم که هستی روز بیعت با امام / بر تو ای روز امامت از همه امت سلام از تو محکم شد شریعت، وز تو نعمت شد تمام / ما به یاد آن مبارک روز و آن زیبا پیام ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ نور عالم از ولی داریم ما / اول و آخر علی(ع) داریم ما ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ از جام و سبو گذشت کارم / وقت خُم و نوبت غدیر است امروز به امر حضرت حق / بر خلق جهان علی(ع) امیر است ************اس ام اس عید غدیر خم 91************ بر سرِ آسمانی آن ظهر / آیه‌های شکوه نازل شد مژده دادند ایه‌های شکوه / دین احمد(ص) دوباره کامل شد