کد آهنگ پیشواز ایرانسل آلبوم یکی هست مرتضی پاشایی

 

کد آهنگ پیشواز ایرانسل آلبوم یکی هست مرتضی پاشایی

آهنگ هــا: آرزو ، باید کاری کنی ، برو ، به خدا ، بیا برگرد ، خاطره ها

دیدی ، دقیقه های آخر ، عشق یعنی این ، نبض احساس ، یکی بود یکی نبود

برای دریافت کدها به ادامـــه مطلب بروید

کد را به ۷۵۷۵ ارسال کنید

٣٣١۴٧٣٨ آرزو … ٣٣١۴٧٢٩ باید کاری کنی … ٣٣١۴٧٣٢ برو … ٣٣١۴٧٣٣ به خدا … ٣٣١۴٧٣٠ بیا برگرد … ٣٣١۴٧٣۴ خاطره ها … ٣٣١۴٧٣۵ دقیقه های آخر … ٣٣١۴٧٣٧ دیدی … ٣٣١۴٧٣۶ عشق یعنی این … ٣٣١۴٧٣١ نبض احساس … ٣٣١۴٧٢٨ یکی بود یکی نبود