تکان دهنده ترین عکس در مسابقات پارالمپیک

 

تکان دهنده ترین تصویر در مسابقات پارالمپیک مربوط به شناگری است که فقط یک پا دارد!

منبع: ارسالی کاربران