زن 24 ساله بدشانسی که زیر تیغ جراحی به هوش آمد

 

زن استرالیایی در هنگام عمل جراحی ناگهان به هوش آمد. به گزارش شبکه تلویزیونی فاکس نیوز، این زن بیست و چهار ساله که برای عمل جراحی معده به بیمارستان انتقال یافته بود پس از عمل جراحی مدعی شد زمانی که جراحان مشغول عمل جراحی بودند به هوش آمده است و هر برشی را که آنها در بدن وی ایجاد می‌کردند حس می‌کرده اما قادر نبود برای کمک طلبیدن فریاد بکشد زیرا استفاده از مواد بیهوش کننده سبب بی حرکت شدن وی شده بود. به گفته متخصصان وقتی مقدار مواد بیهوش کننده کم باشد چنین وضعی پیش می‌آید. درمورد مجرمانی که به اعدام با استفاده از تزریق مواد کشنده محکوم شده باشند نیز چنین مواردی مشاهده شده است.