عکس های بسیار جالب و جدید از کیت میدلتون

 

بروزترین ها : کیت میدلتون 30 ساله نقش یک بازی تنیس روی میز او به عنوان بازدیدکننده داشته است کالج بیکن در روز پنج شنبه (26) در لندن، انگلستان.

ابتکار جدید است که توسط بنیاد سلطنتی و گلخانه موسسه خیریه حمایت، کمک می کند تا ورزشکاران مربی امیدوار کننده که در مناطق فقیر نشین زندگی می کنند

بخش اختصاصی بروزترین ها