گرانی های فاز دوم قبل از شروع آن به سراغ مردم آمد

 

افکار نیوز: موید حسینی صدر در گفت و گو با خانه ملت گفت: با توجه به گرانی های اخیر انتظار داریم در فاز دوم هدفمندی شیر و نان و گوشت و خدمات دولتی افزایش قیمت نداشته باشد. نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که هدفمند سازی یارانه ها بدون افزایش قیمت معنی ندارد، افزود: از دولت انتظار داریم در حال حاضر رفاه عمومی و ساماندهی وضعیت تورم فعلی را در اولویت قرار دهد و بعد با آرامش فاز بعدی هدفمندی را اجرا کند. حسینی صدر با انتقاد از وضعیت گرانی های فعلی تاکید کرد:در حال حاضر جمعیت انبوهی از کشور زیر خط فقر هستند و مشکلات جدی معیشتی دارند و تقریبا تمامی بخش ها جایی برای افزایش قیمت ندارد. نماینده مردم خوی و چایپاره در خصوص ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر این که در فاز دوم هیچ افزایش قیمتی رخ نخوهد داد، گفت:این که دولت بخواهد قیمت ها را افزایش ندهد و فاز دوم را اجرا کند بیش تر به معما شبیه است مگر این که در این حوزه های ذکر شده افزایش قیمت نداشته باشیم. وی تاکید کرد: در حال حاضر قیمت ها نسبت به درآمد مردم ایران بسیار بالا است و به نظر می رسد گرانی فاز دوم قبل از شروع به اجرای این فاز به سراغ مردم آمد. عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی گفت: اجرای فاز دوم در سال جاری خواهد بود چرا که برای این مسئله در بودجه سالانه اعتبار در نظر گرفته شده است.