کیت میدلتون با شوهرش در تماشای مسابقات قهرمانی ویمبلدون

 

کیت میدلتون و پرنس ویلیام شرکت در روز و نه تن از قهرمانی ویمبلدون بازی تنیس روی چمن در همه بازی تنیس روی چمن انگلستان و کروکت باشگاه برگزار شد در روز چهارشنبه (4) در لندن، انگلستان

بخش اختصاصی بروزترین ها