ماجرای دوست دختر در ایران (آخر خنده)

 

دیشب رفته بودم استخر,بعداز شنا اومدم لباسامو بپوشم دیدم رو موبایلم 4 تا میس کاله 6 تا اس ام اس از دوس دخترم: اس ام اس 1: عزیزم چرا زنگ میزنم جواب نمیدی؟ اس ام اس 2: انگار سرت شلوغه جواب اس ام اس هم نمیدی. اس ام اس 3: همین الان زنگ میزنی وگرنه من می دونم وتو… اس ام اس4:  آشغال معلوم هست کدوم گوری هستی؟ اس ام اس 5: تقصیر منه که آدم حسابت کردم کچل زشت با اون مامان چاقت.گمشو برو پیش همون دختر عموی … اس ام اس6: راستی اینم میگم که بسوزی منو دوستت حمید دو ماهه با هم هستیم.بای!!         منبع : جام نیوز