تصاویر جدید میراندا کر در حال رفتن به استودیو آژیر

 

میراندا کر را به استودیو آژیر می رود برای یک شوت عکس در لس آنجلس