عکس جالب یک آرایشگاه در زمان قاجاریه

 

به نقل و قول از بروزترین ها:این عکس مربوط به زمانه قاجاریه میشود که مردم تهران به این آرایشگاه مراجعه میکردند