اس ام اس جدید دلتنگی 91

 

 اس ام اس دلتنگی

می خواهم تنهاییم را آنقدر تنها بگذارم تا از تنهایی بمیرد….

.

.

.

سرراهت که میروی مراهم جمع کن بگذارپشت در…بدجورشکسته م!!

.

.

.

ممکنه من بهت بگم :”بذار به درد خودم بمیرم” اما تو نذار بمیرم شعور داشته باش!!

.

.

.

دیـــــــــــــــــــــر آمـدی … کمـــــــــــــــــــــــی تغییـــــــر کرده ام ! بــــــــرای شناخـتـنـم عکـســــــــــم را مچـالـــــــــــه کن …!!

.

.

.

کــــفش هاى آخرین دیــــــدارمان را برق می اندازمـــــ امـــــــــا….. چــــــــــقدر براى پاهـــــــایم کـــــــــــــوچکند…

.

.

.

دلم برایت تنگ شده ! می خواهم آنقدر اشک بریزم تا غبار فاصله از قلبم تمیـــز شود . ولی می ترسم … ” تهران” ، ” ونیــــز” شود !!!

.

.

.

میپوشانم دلتنگی ام را با بستری از کلمات اما باز کسی در دلم تو را صدا میزند…

.

.

.

تصویر خاطراتمان را در قاب خالی ذهنم به امید دیدار نگه میدارم

.

.

.

از وقتی که تــو رفتی ، آینده هیچ وقت نیامد که هیچ گذشته هم هیچ وقت نگذشت . . .

.

.

.

آه چه دلتنگم من!!!یاد روزایی که دستت تویه دستم بود و حالا نیست دلمو تنگتر میکنه…و حالا از فراز سالها نسیمی سرد نبودنت کنارم رو فریاد میزنه

.

.

.

اگر راست است که هر کسی یک ستاره روی آسمان دارد،   ستاره من باید دور، تاریک و بی‌معنی باشد-شاید من اصلاً ستاره نداشته‌ام!»

.

.

.

اگر تمام دنیا را نردبان کنی، دستت به سقف دلتنگی من نمیرسد…

.

.

.

ساده میگویم… دلم یک خوب می خواهد نه یک عالیه عالی نه اینکه بهترین باشد دلم یک خوب می خواهد…

.

.

.

چه دردی بیشترازاینکه تودردم رانمیدانی/به چشمم خیره میمانی نگاهم رانمیخوانی/به من گفتی چراسنگی؟چرااینگونه دلتنگی؟من ازدردتومیمیرم نگودیگرنمیدانی؟

.

.

.

زمانی “من و تو ” بودیم و “دیگران” در کنارمان حال ” من و تو “هستیم اما “دیگران ” بین مان . . .

.

.

.

دلتنگ که باشی آدم دیگری میشوی. خشن تر , عصبی تر , کلافه تر , تلخ تر …!!! و جالب تر اینکه با اطراف هم کاری نداری! همه اش را نگه میداری… و دقیقا سرهمان کسی خالی میکنی که دلتنگ اش هستی!!!