شرایط جدید معافیت سربازی براساس سن پدر

 

مهر: سرهنگ محمد رضا اکبرحلوایی بااشاره به اجرایی شدن شرایط جدید مربوط به معافیت یگانه فرزند مراقب یا نگهدارنده پدر نیازمندمراقبت گفت: برابر قانون خدمت وظیفه عمومی، شرط بهره‌مندی مشمولان غیر غایبی که یگانه مراقب و نگهدارنده پدر می‌باشند، نیازمندی پدر به مراقبت است که باید از سوی شورای پزشکی احراز گردد و اشخاصی که دارای کهولت سن باشند نیازی به طرح پرونده آنان در شورای پزشکی نیست. معاون مشمولان و امورمعافیت‌های سازمان وظیفه عمومی افزود: برابر بررسی‌های صورت گرفته توسط ستادکل نیروهای مسلح اتمام ۶۵ سالگی بعنوان کبر سن تعیین شده و در نتیحه از پنجم فروردین ماه سال ۹۱ مشمولان غیر غایبی که پدر آنان وارد ۶۶ سالگی شود بدون طرح پرونده در شورای پزشکی، مورد رسیدگی قرار خواهندگرفت و درخصوص پدران کمتراز ۶۵ سال تمام، اعطای معافیت منوط به تعیین نیازمندی پدر مشمول به مراقبت توسط شورای پزشکی است. وی درخصوص رسیدگی به درخواست‌هایی که مربوط به مقررات سابق یگانه مراقب پدر بالای ۵۹سال بوده اعلام داشت: افرادی که درخواست خود را تا پایان روزچهارم فروردین ماه سال۹۱دردفا‌تر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس +۱۰) به ثبت رسانیده باشند مشروط به اینکه هنگام ثبت درخواست در سن مشمولیت بوده و واجد شرایط معافیت بوده باشند رسیدگی به درخواست آنان برابر مقررات سابق یعنی سن ۵۹ سال تمام پدر بلامانع است.

منبع:mehrnews.com

باز نشرجامع ترین پورتال ایرانیان berooztarinha.com

logo berooztarinha small راهنمایی برای انتخاب شامپوي  مناسب